name:
birthday:
hometown:

Dr. Shichen ZHAO
1967/10/19
Tianjin, China


Personal Career

name:
birthday:
hometown:
Daqiang WANG
1982/12/22
Tangshan, China
name:
birthday:
hometown:
Dini A.Ansaruddin
1981/12/2
Makassar, Indonesia
 
name:
birthday:
hometown:
Kang LEE
1985/7/17
Dalian, China
name:
birthday:
hometown:
Ze LIU
1986/1/6
Beijing, China
name:
birthday:
hometown:
Hanyuan GAO
1986/7/2
Dalian, China
name:
birthday:
hometown:
Youlu CHE
1987/9/16
Dalian, China
 
name:
birthday:
hometown
He LEE
1987/9/9
Jilin, China
name:
birthday:
hometown
Qi CHEN
1989/2/3
Zhengzhou, China
name:
birthday:
hometown:
Chihiro HIRATA
1990/9/21
Shimajiri, Okinawa
name:
birthday:
hometown:
Kazuki NITTA
1991/2/26
Ube, Yamaguchi
name:
birthday:
hometown:
Yuki SANKODA
1991/3/26
Oita, Oita
name:
birthday:
hometown:
Yufei LIANG
1991/7/16
Xian, China
name:
birthday:
hometown:

Shinnosuke HORITA
1991/11/22
Satsumasendai, Kagoshima

     
name:
birthday:
hometown:
Feifan XU
1991/6/18
Xian, China
name:
birthday:
hometown:
Yuki SHIRAKURA
1991/9/25
Fukuoka, Fukuoka
 
name:
birthday:
hometown:
Phan T. KHANH AN
1991/10/5
Vinh Long, Vietnam
 
 
name:
birthday:
hometown:
Shin IKUTAKE
1992/5/25
Fukuoka, Fukuoka
name:
birthday:
hometown:
Yuki EDWARDS
1992/11/7
****, ****
 

name:  birthday:
hometown:

Takumi WADA
1993/3/23
Kumamoto, Kumamoto
name:
birthday:
hometown:
Shota SHIMODA
1993/6/12
****, Kumamoto
name:  birthday:
hometown:
Natsu TAKAHIRA
1993/6/25
Fukuoka, Fukuoka
name:  birthday:
hometown:
Daiki YOSHIOKA
1994/2/23
Oita, Oita
name:
birthday:
hometown:
Lin CHEN
1991/1/13
Weihai, China