name:
birthday:
hometown:

Dr. Shichen ZHAO
1967/10/19
Tianjin, China


¨ Personal Career

name:
birthday:
hometown:
Zhuoran LI
1978/12/11
Shandong, China
name:
birthday:
hometown:
Kiheon RYU
1978/4/20
Chuncheon, Korea
@
name:
birthday:
hometown:
Xinyu ZHUANG
1984/2/20
Shandong, China
name:
birthday:
hometown:
Yuki OGAWA
1982/10/18
Miyazaki,Miyazaki
name:
birthday:
hometown:
Hongxin SUI
1984/9/11
Inner Mongolia, China
name:
birthday:
hometown:
Daqiang WANG
1982/12/22
Hebei, China
@
name:
birthday:
hometown:
Akio FUKUHARA
1985/2/5
Myouzai,Tokushima
name:
birthday:
hometown:
Shoichiro OHO
1987/3/3
Saga,Saga
name:
birthday:
hometown:
Mayumi MATAGA
1986/8/25
Munakata,Fukuoka
name:
birthday:
hometown:
Hanyuan Gao
1986/7/2
Dalian, China
name:
birthday:
hometown:
Kouhei SAKEMI
1986/4/2
Kurume,Fukuoka
name:
birthday:
hometown:
Hiroaki NAGAMATSU
1986/10/31
Karatsu,Saga
@
name:
birthday:
hometown:
Kouzo NISHIMURA
1987/9/5
Mine,Yamaguchi
name:
birthday:
hometown:
Yuxuan LI
1987/7/1
Liaoning, China
name:

birthday:
hometown:
ABDULHAN BIN ABD
LAMIT
1974/4/16
Sabah, Malaysia
@ @ @
name:
birthday:
hometown:
Shunpei IKEDA
****/**/**
******, *****
name:
birthday:
hometown:
Fumika SHINTANI
****/**/**
******, *****
@
name:
birthday:
hometown:
Junichi MURATA
****/**/**
******, *****
name:
birthday:
hometown:
Hiroko YAMADA
****/**/**
******, *****