name:
birthday:
hometown:

Dr. Shichen ZHAO
1967/10/19
Tianjin, China


¨ Personal Career

name:
birthday:
hometown:
Zhuoran LI
1978/12/11
Shandong, China
name:
birthday:
hometown:
Kiheon RYU
1978/4/20
Chuncheon, Korea
@
name:
birthday:
hometown:
Xinyu ZHUANG
1984/2/20
Shandong, China
name:
birthday:
hometown:
Yuki OGAWA
1982/10/18
Miyazaki,Miyazaki
name:
birthday:
hometown:
Mitsunobu KAWAMURA
1983/7/21
Kurume,Fukuoka
name:
birthday:
hometown:
Akio FUKUHARA
1985/2/5
Myouzai,Tokushima
name:
birthday:
hometown:
Takashi HIGUCHI
1985/10/24
Kasuya,Fukuoka
@
@
name:
birthday:
hometown:
Shoichiro OHO
1987/3/3
Saga,Saga
name:
birthday:
hometown:
Mayumi MATAGA
1986/8/25
Munakata,Fukuoka
@
name:
birthday:
hometown:
Hanyuan Gao
1986/7/2
Dalian, China
@
@
name:
birthday:
hometown:
Kouhei SAKEMI
1986/4/2
Kurume,Fukuoka
name:
birthday:
hometown:
Hiroaki NAGAMATSU
1986/10/31
Karatsu,Saga
@
name:
birthday:
hometown:
Kouzo NISHIMURA
1987/9/5
Mine,Yamaguchi
@
@
name:
birthday:
hometown:
Yuxuan LI
1987/7/1
Liaoning, China
name:
birthday:
hometown:
Jingzhu LI
1982/11/13
Tianjin,China
@